Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 01/8/2023

01/08/2023

Để dòng vốn tín dụng của ngân hàng thực sự “chảy” vào nền kinh tế, các chuyên gia cho rằng, bản thân mỗi doanh nghiệp phải nâng cao khả năng quản trị, minh bạch sổ sách; phía ngân hàng cần hạn chế các loại phí và các ràng buộc hợp đồng khác.

Trong giai đoạn này, ngoài việc giảm lãi suất, Chính phủ cần kết hợp thêm các chính sách giảm thuế phí khác để doanh nghiệp tự tin mở rộng đầu tư, gia tăng vay nợ để phát triển.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.