Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 02/8/2023

02/08/2023

Theo Công ty chứng khoán Maybank, so với cùng kỳ năm 2022, tổng lợi nhuận trước thuế quý 2 và nửa đầu năm 2023 của các ngân hàng niêm yết lần lượt giảm 5%và 3%.

Biên lãi ròng (NIM) giảm, thu nhập từ phí yếu và phải trích chi phí dự phòng rủi ro cao là yếu tố chính dẫn đến kết quả này. Lãi suất huy động đã giảm đáng kể từ tháng 5 sẽ có lợi cho phục hồi NIM từ quý 3. Do đó, kỳ vọng lợi nhuận của ngân hàng sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong nửa cuối 2023. Đồng thời, những khó khăn hiện nay chỉ mang tính chu kỳ và đang giảm dần.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.