Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 03/8/2023

03/08/2023

Sau khi sụt giảm mạnh trong Q.I, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đã có tín hiệu tăng trở lại trong Q.II.

Theo dữ liệu từ Wigroup, tỷ lệ CASA của nhóm ngân hàng đã giảm từ mức 20,34% trong cuối năm 2022 về 17,56% vào cuối Q.I và phục hồi lên mức 18,09% vào cuối Q.II. Trong 29 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính, có 21 ngân hàng có tỷ lệ CASA chạm đáy vào Q.I sau đó tăng trở lại vào cuối Q.II. Tỷ lệ CASA của MB và Techcombank, hai ngân hàng dẫn đầu về CASA cũng đã có biến chuyển tích cực so với Q.I.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.