Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 10/05/2023

10/05/2023

Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc duy trì công cụ hạn mức tín dụng là nhằm đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, qua đó góp phần tích cực trong kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô.

Vì vậy, việc dỡ bỏ công cụ hạn mức tín dụng cần thận trọng, có lộ trình thích hợp, đảm bảo các điều kiện cần thiết và từng bước thực hiện phù hợp với điều kiện thị trường Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện đồng bộ công tác quản lý và giám sát thông qua các chỉ số an toan hoạt động theo thông lệ quốc tế.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.