Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 11/05/2023

11/05/2023

Moody's dự báo dự trữ ngoại hối của Việt Nam, không bao gồm vàng, sẽ phục hồi vào cuối năm nay, đạt mức 95 tỷ USD, khi Ngân hàng Nhà nước xây dựng lại kho dự trữ.

Theo Moody’s, VND mạnh hơn sẽ làm giảm giá trị nội tệ của khoản nợ nước ngoài của chính phủ. Điều đó cũng có thể sẽ giảm thiểu tác động của chi phí đầu vào sản xuất và nhập khẩu cao hơn đối với lạm phát trong nước, giúp các cơ quan chức năng có điều kiện để theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.