Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 17/05/2023

17/05/2023

Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp HCM cho biết, thông qua chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp được xây dựng từ đầu năm 2023 đã có 20 ngân hàng đăng ký gói hỗ trợ tín dụng, với quy mô đạt hơn 450.000 tỷ đồng cho vay doanh nghiệp.

 Gói tín dụng này có lãi suất hợp lý, cũng như tạo điều kiện thuận lợi về vốn cho doanh nghiệp gắn với việc tăng hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp; cho vay 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên, với lãi suất ưu đãi; cho vay hỗ trợ 2 lãi suất theo Nghị định số 31 của Chính phủ.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.