Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 19/05/2023

19/05/2023

Khảo sát tại 27 ngân hàng cho thấy, có tới 16 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ CIR tăng so với cùng kỳ.

CIR trung bình của nhóm khảo sát tăng khá mạnh lên 42,7% từ mức 40,4% cùng kỳ năm trước. Trong đó, đáng chú ý, có tới 6/27 ngân hàng sở hữu CIR trên 50%. Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng vẫn duy trì được tỷ lệ CIR thấp nhờ việc đẩy mạnh doanh thu song song với khả năng kiểm soát, tiết giảm và sử dụng hiệu quả chi phí.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.