Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 22/05/2023

22/05/2023

PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh nhận định, việc cho phép giãn nợ từ Ngân hàng Nhà nước sẽ dẫn đến khả năng các khoản nợ này trở thành nợ xấu rất cao, nguy cơ tăng nợ xấu lên là điều dễ thấy rõ khi Thông tư số 02/2023/TT-NHNN hết hiệu lực.

Tuy nhiên, việc Ngân hàng Nhà nước cho phép trích quỹ dự phòng và một số yêu cầu khác đòi hỏi các ngân hàng phải chuẩn bị những phương án đáp ứng. Vì vậy, ông hy vọng, với tính toán này, lợi nhuận các ngân hàng thời gian tới sẽ tương đối ổn định và nợ xấu tăng không đáng kể, vẫn nằm trong tính toán.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.