Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 24/04/2023

24/04/2023

Ngày 22/4, Thủ tướng đã họp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp để rà soát, thúc đẩy việc ban hành 2 Thông tư quan trọng.

Thủ tướng đề nghị NHNN tiếp tục hoàn thiện Dự thảo cơ cấu nợ theo hướng cân nhắc mở rộng đối tượng và kéo dài thời gian áp dụng phù hợp yêu cầu phải thiết kế hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) để tăng cường niềm tin thị trường và theo hướng cho phép tổ chức tín dụng (TCTD) mua lại ngay TPDN; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các TCTD đầu tư, cho vay đối với TPDN nhằm tăng nguồn cung, tính thanh khoản, phát triển thị trường trên cơ sở an toàn và hiệu quả.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Có thể bạn quan tâm