Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 26/04/2023

26/04/2023

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ là để hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Tuy nhiên, về góc độ của các tổ chức tín dụng (TCTD) thì TCTD vẫn phải đánh giá, phân loại và trích lập dự phòng.

Theo quy định tại Thông tư 02, TCTD phải trích lập dự phòng tối thiểu 50% trong năm 2023 và 100% trong năm 2024. Ngoài ra, Thông tư đã quy định rõ trách nhiệm của TCTD trong việc xây dựng và ban hành quy định nội bộ để hướng dẫn thống nhất triển khai trong toàn hệ thống, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra và giám sát trong quá trình triển khai thực hiện chính sách.

Vui lòng xem Bản tin tại đây. 

Có thể bạn quan tâm