Thông báo thay đổi chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Cầu Kiệu

01/06/2024

Sacombank trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Cầu Kiệu