Thông báo Đóng tài khoản Doanh nghiệp không phát sinh giao dịch trong thời gian dài

18/03/2024

Sacombank trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng Doanh nghiệp về việc Đóng tài khoản Doanh nghiệp không phát sinh giao dịch trong thời gian dài.

 

Mới nhất