Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 26/12/2016

26/12/2016

Những năm gần đây, rất nhiều chính sách, văn bản pháp luật được ban hành không nằm ngoài mục tiêu đẩy mạnh khả năng thanh toán không dùng tiền mặt trong dân cư nhưng trên thực tế, kết quả đạt được so với kỳ vọng đề ra còn khá khiêm tốn. Có thể thấy rõ, nền kinh tế nước ta vẫn chủ yếu được vận hành bằng tiền mặt. 
Tuy nhiên, nhìn chung hạ tầng phục vụ thanh toán của các NHTM phát triển và phân bố chưa đều, vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực thành thị, chưa phát triển rộng ở địa bàn nông thôn, vì đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. Mặc dù khó khăn, Chính phủ và NHNN vẫn tiếp tục có những chính sách mạnh mẽ hơn để đạt được mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt.

Vui lòng xem bản tin tại đây

Mới nhất