Khí thế mới tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Sacombank

21/07/2017

Ngày 21/7/2017, Sacombank tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 để ghi nhận và đánh giá những hoạt động nổi bật đã tạo chuyển biến đột phá trong kinh doanh những tháng đầu năm, cũng như triển khai các định hướng lớn nhằm tăng tốc và sớm hoàn thành kế hoạch của năm 2017, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường, chiếm lĩnh thị phần để nâng cao hiệu quả kinh doanh, làm nền tảng cho việc đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu Ngân hàng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động kinh doanh của Sacombank có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng tài sản đạt 352.683 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm. Cho vay khách hàng và huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư lần lượt đạt 212.538 tỷ đồng và 317.491 tỷ đồng, tăng 10,1% và 9,7% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 428 tỷ đồng, tăng 70,4% so với cùng kỳ 2016. Số lượng khách hàng đạt gần 4 triệu, tăng khoảng 10% so với đầu năm. Đặc biệt, thu dịch vụ có sự tăng trưởng nổi bật, đạt 727 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ, chiếm 23,4% tổng thu nhập. Trong đó, nguồn thu từ dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử... ở mức cao và tăng trưởng ổn định.

Song song với việc liên tục triển khai các chương trình khuyến mãi, chiến dịch bán hàng, đẩy mạnh công tác huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay, tập trung tăng trưởng nguồn thu dịch vụ theo kế hoạch đề ra, tăng cường các gói vay và hoạt động cho vay phân tán nhằm đảm bảo nguồn thu, Sacombank cũng chú trọng trong công tác kiểm soát chất lượng tín dụng, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, nợ bán VAMC và tài sản tồn đọng trên cơ sở đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, Sacombank đã tự xử lý được 845 tỷ đồng nợ xấu, thu hồi 247 tỷ nợ bán VAMC. Đối với tài sản nhận cấn trừ nợ, gán nợ, Sacombank cũng đã xử lý và thu hồi 1.039 tỷ đồng, giảm dần các khoản phải thu, giảm 4,5% so đầu năm.

Cùng với việc ghi nhận và đánh giá cao các chương trình hành động đem lại hiệu quả kinh doanh tích cực cho Sacombank trong 6 tháng đầu năm, Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT cũng chia sẻ đến gần 350 lãnh đạo cốt cán trên toàn hệ thống (trong và ngoài nước) của Sacombank về những định hướng lớn của Ngân hàng trong việc thực hiện Đề án tái cơ cấu như: Tái cấu trúc tổ chức, con người đảm bảo tính xây dựng - kế thừa, lấy sự ổn định hệ thống làm trọng tâm; Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh doanh trên cơ sở phát huy cho được thế mạnh nội tại của Sacombank về mạng lưới, con người, thương hiệu, sản phẩm, chiến lược kinh doanh; Tái sắp xếp lại hoạt động của mạng lưới giao dịch và các Công ty con và Ngân hàng con theo định hướng chiến lược lấy phát triển nông thôn để hỗ trợ thành thị… Ngoài ra, với nhận định tích cực về sự thuận lợi khách quan của thị trường bất động sản, về cơ chế, chủ trương cũng như hành lang pháp lý thông qua Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu và các cơ chế của Đề án tái cấu trúc Sacombank, Chủ tịch Dương Công Minh cũng quyết liệt đặt mục tiêu và định hướng giải pháp xử lý nợ xấu cho toàn hệ thống Sacombank đến cuối năm 2017: phải đảm bảo xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu. Đặc biệt, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ CBNV cho hoạt động của Sacombank thời gian qua, cũng như tạo động lực quyết tâm trong giai đoạn tới, Chủ tịch Dương Công Minh và HĐQT Sacombank thông qua cơ chế thưởng theo kết quả kinh doanh cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc, cũng như “thưởng nóng” 1 tháng lương cơ bản và nâng cao chính sách lương, phúc lợi cho hơn 17.000 CBNV trong toàn hệ thống từ tháng 7/2017.

Bên cạnh định hướng chiến lược của HĐQT, tại Hội nghị Sơ kết, Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Quyền Tổng giám đốc Sacombank cũng nêu ra những giải pháp, chương trình, cơ chế, chính sách… của Ban điều hành Sacombank đang và sẽ triển khai thời gian tới để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh/Phòng giao dịch và Công ty con, Ngân hàng con. Các chương trình, kế hoạch được thảo luận để xác định rõ mục tiêu - giải pháp và tiến độ thực hiện rõ ràng - cụ thể, giúp cho các Đơn vị nghiệp vụ tại Hội sở cũng như từng Chi nhánh/Phòng giao dịch nắm rõ nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phải đảm bảo hoàn thành trong 6 tháng cuối năm, để cùng phối hợp, hỗ trợ nhau đẩy mạnh mọi hoạt động nhằm đạt vượt mức kế hoạch năm 2017 được HĐQT giao.

Đồng thời, nhằm đưa hoạt động của Sacombank 6 tháng cuối năm 2017 và trong những năm sắp tới phát triển vững mạnh nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu an toàn - hiệu quả - bền vững, Ông Trần Minh Triết – Trưởng Ban kiểm soát Sacombank đã chia sẻ với các đơn vị trong hệ thống Sacombank các chương trình hành động trọng tâm của Ban kiểm soát và hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ Sacombank sẽ đẩy mạnh hơn trong thời gian tới, đảm bảo hỗ trợ cho tiến trình thực hiện Đề án tái cơ cấu Sacombank sớm hoàn thành, đẩy mạnh phát triển kinh doanh luôn song hành với việc tăng cường hệ thống quản trị rủi ro, đảm bảo thanh khoản, xử lý nợ xấu đúng quy định pháp luật và đặc biệt tiếp tục duy trì, phát huy thế mạnh Văn hóa Sacombank trong mọi hoạt động.

Đặc biệt, cùng với những quyết sách của Chủ tịch Dương Công Minh, chiến lược phát triển Sacombank thời gian tới còn được kết tụ những đường lối, chính sách và kinh nghiệm quản trị điều hành chuẩn mực của các Lãnh đạo đến từ Vietcombank, nên có thể nói: định hướng mới, sách lược mới và thông điệp mới của Ban lãnh đạo mới đã tạo khí thế rất sôi nổi cho gần 600 điểm giao dịch của Sacombank và các Công ty con, Ngân hàng con khắp Việt Nam, Lào và Campuchia. Với tinh thần khí thế này, chắc chắn tiến trình Tái cơ cấu của Sacombank sớm thành công, sớm đưa Scombank trở lại vị thế là NHTM cổ phần dẫn đầu, hoạt động hiệu quả - an toàn hơn và xứng đáng với niềm tin của hàng chục ngàn cổ đông cũng như sự tin tưởng, gắn bó của hàng triệu khách hàng của Sacombank trên cả nước.