Sacombank chưa chuyển sàn và đổi mã chứng khoán

29/11/2017

Cổ đông Sacombank không đồng ý sửa điều lệ và đổi mã chứng khoán từ STB sang SCM, nhưng đồng ý sẽ trích 20% mức vượt kế hoạch kinh doanh để thưởng cho cán bộ nhân viên.

Sacombank đã có kết quả lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề gồm sửa đổi vốn điều lệ, thưởng 20% mức vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017. Kết quả cho thấy, cổ đông đã thông qua 3 trên 5 nội dung lấy ý kiến. Đó là các nội dung:

  • Trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 để thưởng cho CBNV (kế hoạch 2017 là 585 tỷ đồng).
  • Toàn bộ nội dung “Quy chế Quản trị và điều hành Sacombank, đồng thời giao chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ký ban hành và đưa quuy chế này vào áp dụng ngay;
  • Toàn bộ nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Sacombank, đồng thời giao trưởng BKS thay mặt ĐHCĐ ký ban hành quy chế này để áp dụng ngay.

Còn 2 nội dung không được thông qua là sửa đổi Điều lệ và đổi mã chứng khoán từ STB sang SCM cũng như việc chuyển sang sàn HNX.

Để tìm hiểu rõ thêm thông tin, người viết đã liên hệ với Hội đồng quản trị ngân hàng Sacombank và bà Lê Thị Hoa, thành viên HĐQT độc lập Sacombank cho biết:

Một trong những nội dung lấy ý kiến chỉnh sửa điều lệ Sacombank thành phần Hội đồng quản trị gồm “một Chủ tịch, hai Phó chủ tịch và một số thành viên” thành “một Chủ tịch, một số Phó chủ tịch và một số thành viên” chưa được cổ đông thông qua. Do vậy cơ cấu hội đồng quản trị Sacombank vẫn giữ như cũ, tức là HĐQT sẽ gồm 1 chủ tịch và 2 phó chủ tịch cùng một số thành viên.

Liên quan đến việc trích thưởng cho cán bộ nhân viên, bà Hoa cho biết dù cổ đông thông qua trích thưởng mức 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch nhưng HĐQT sẽ tính toán mức trích hợp lý sao cho hài hòa lợi ích giữa cổ đông và cán bộ công nhân viên ngân hàng. “Ban lãnh đạo Sacombank rất cảm kích và biết ơn các cổ đông đã đồng hành quan tâm đến đời sống cán bộ nhân viên, là lực lượng nòng cốt trong công cuộc tái cấu trúc Sacombank theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước” – bà Hoa nói.

Theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua thì năm 2017 Sacombank hướng đến mục tiêu lợi nhuận trước thuế 585 tỷ đồng. Tuy nhiên qua 9 tháng đầu năm ngân hàng này đã đạt hơn 1.025 tỷ. vượt gần gấp đôi so với chỉ tiêu và cao hơn gấp 5 lần cùng kỳ năm 2016.

Còn về việc đổi mã chứng khoán, bà Lê Thị Hoa nói rằng các cổ đông cho biết đây chưa phải là thời điểm thích hợp để đổi mã chứng khoán do vậy ngân hàng sẽ giữ nguyên.

Vị đại diện Sacombank chia sẻ thêm, hiện Sacombank đang triển khai đồng thời 3 nhiệm vụ quan trọng đó là hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà ĐHCĐ đã thông qua, tập trung nguồn lực để thực hiện đề án tái cơ cấu đã được Chính phủ và NHNN phê duyệt, đồng thời thực hiện các dự án chuyển đổi để nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản lý rủi ro, trong đó có dự án Basel 2 (Sacombank là 1 trong 10 ngân hàng được NHNN chọn để triển khai thí điểm dự án này).

Nguồn: CafeF