Sacombank hợp tác cùng DCRD và SOCENCOOP

06/01/2017

Ngày 06/01/2017, Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (DCRD) và Trung tâm hỗ trợ phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ Miền Nam (Socencoop) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, nhằm phát huy thế mạnh và khai thác tiềm năng của các bên trong việc phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, qua đó triển khai các giải pháp hỗ trợ mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín theo tiêu chuẩn an toàn, chất lượng cao.

Cụ thể, Sacombank sẽ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích ngân hàng cho các liên minh hợp tác xã, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và các đối tác khác do DCRD và Socencoop giới thiệu. Bên cạnh đó, các bên sẽ liên kết hỗ trợ đào tạo cho hợp tác xã về công tác kế toán – tài chính, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn – trung dài hạn, phát triển thị trường…; Kết nối nhà cung cấp vật tư nông nghiệp và các đầu mối tiêu thụ nông sản, doanh nghiệp chế biến thực phẩm cho các hợp tác xã; Đưa sản phẩm của hợp tác xã vào hệ thống siêu thị/các nhà xuất khẩu, từ đó tạo tiền đề cho việc tài trợ theo chuỗi giá trị; Phối hợp liên kết, hợp tác với các sở ban ngành, cơ quan chính quyền địa phương và các đối tác liên quan khác để hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chế biến, bảo quản và giới thiệu nguồn vốn ưu đãi... cho các hợp tác xã đang giao dịch với Sacombank.

 

 Đại diện Sacombank, ông Phan Đình Tuệ - Phó Tổng giám đốc phát biểu tại lễ ký kết.

 

 Từ trái qua) Ông Huỳnh Thiên Phú – Giám Đốc khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ Sacombank, ông Lê Đức Thịnh – Phó cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, ông Lê Binh Hùng – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Doanh nghiệp vừa và nhỏ Miền Nam, ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của Đại diện lãnh sự quán Australia, lãnh đạo Quỹ Châu Á tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội bán lẻ Việt Nam, Tập đoàn Con cò vàng, Trường trung cấp du lịch Saigon Tourist.

 Đại biểu tham dự cắt băng khai mạc chương trình.
 DCRD là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu cho Bộ trưởng quản lý Nhà nước chuyên ngành và thực thi nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế hợp tác, bố trí dân cư, di dân tái định cư và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.
Socencoop là đơn vị sự nghiệp thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có chức năng Tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ; Tổ chức các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội của Liên minh hợp tác xã Việt Nam tại miền Nam; Tổ chức các chương trình, dự án về đào tạo nghề, phát triển nguồn lực và các chương trình, dự án kinh tế – xã hội gắn với giải quyết việc làm trong các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ và xuất khẩu lao động; Tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể; Tổ chức giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại và đầu tư; Tổ chức các cuộc tham quan, nghiên cứu khảo sát thị trường trong và ngoài nước; Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế.