Sacombank phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất siêu hấp dẫn

15/03/2017

Từ ngày 15/03/2017, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) phát hành chứng chỉ tiền gửi bằng Việt Nam đồng trên toàn hệ thống dành cho Khách hàng Cá nhân và Tổ chức. 
Theo đó, khách hàng tham gia chứng chỉ tiền gửi với mệnh giá tối thiểu là 10 triệu đồng kỳ hạn 5 năm +1 ngày hoặc 7 năm sẽ nhận được những ưu đãi như: lãi suất hấp dẫn 8,48%/năm cho kỳ hạn 5 năm +1 ngày và 8,88%/năm cho kỳ hạn 7 năm trong năm đầu tiên; được hưởng lãi suất ưu đãi khi vay cầm cố Chứng chỉ tiền gửi; được chiết khấu và tự do chuyển nhượng Chứng chỉ tiền gửi với Ngân hàng bất cứ lúc nào.

Mọi thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ: