Sacombank tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015, 2016

21/04/2017

Sacombank công bố tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015, 2016. Thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 26/05/2017.

Ngày 13/03/2017, Sacombank đã công bố thời gian tổ chức Đại hội này vào ngày 28/04/2017 tại Trung tâm Hội nghị White Palace (194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM). Tuy nhiên, đến nay, Sacombank chưa hoàn tất công tác chuẩn bị về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và một số nội dung tài liệu phục vụ Đại hội. Sacombank sẽ tích cực hoàn thành các công việc liên quan để tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015, 2016 vào ngày 26/05/2017.

Mới nhất