Sacombank tạm ngưng một số điểm giao dịch tại Khu vực Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên do bão Damrey

04/11/2017

Nhằm mục đích đảm bảo an toàn hoạt động, Sacombank thông báo đến Quý khách hàng về việc tạm ngưng các điểm giao dịch nằm trong khu vực bị ảnh hưởng của bão Damrey. Chi tiết như sau:

 

STT

Điểm giao dịch

Tỉnh

Thời gian

1

CN Bình Định và phòng giao dịch trực thuộc

Bình Định

4/11/2017

2

CN Phú Yên và phòng giao dịch trực thuộc

Phú Yên

4/11/2017

3

CN Khánh Hòa và phòng giao dịch trực thuộc

Khánh Hòa

4/11/2017

4

CN Ninh Hòa và phòng giao dịch trực thuộc

Khánh Hòa

4/11/2017

5

CN Ninh Thuận và phòng giao dịch trực thuộc

Ninh Thuận

4/11/2017

6

PGD Tây Lộc

Tỉnh Thừa Thiên Huế

06 - 07/11/2017

7

PGD Phú Vang

Tỉnh Thừa Thiên Huế

06 - 07/11/2017

8

PGD Phú Bài

Tỉnh Thừa Thiên Huế

7h30 - 11h30 06/11/2017

9

PGD Hội An

Tỉnh Quảng Nam

06 - 07/11/2017

10

PGD Đại Lộc

Tỉnh Quảng Nam

06 - 07/11/2017

11

PGD TN Nam Phước

Tỉnh Quảng Nam

06 - 07/11/2017

12

PGD Bình Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi

06 - 07/11/2017

Mọi thông tin liên hệ, khách hàng vui lòng liên hệ hotline: 1900 5555 88; email: ask@sacombank.com;

 

Mới nhất