Sacombank tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2015, 2016

30/06/2017

TP.HCM, ngày 30/6/2017: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015, 2016.

Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021; thông qua báo cáo kết quả hoạt động, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, 2016; kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu, kế hoạch thành lập các công ty trực thuộc/liên doanh trong năm 2017; cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị.
Đại hội thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 là 7 thành viên và đã bầu ra 6 thành viên gồm: ông Dương Công Minh, ông Nguyễn Miên Tuấn, ông Phạm Văn Phong, ông Kiều Hữu Dũng, ông Nguyễn Xuân Vũ và bà Lê Thị Hoa - thành viên HĐQT độc lập. Đồng thời, Đại hội cũng bầu ra 4 thành viên chuyên trách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 gồm: ông Trần Minh Triết, ông Hà Tôn Trung Hạnh, bà Nguyễn Thị Thanh Mai và ông Lê Văn Tòng. Trong đó, ông Dương Công Minh đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và ông Trần Minh Triết đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Sacombank.
Kết thúc năm 2016, Sacombank có tổng tài sản đạt trên 332.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 18.852 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động gần 305.000 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng gần 238.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 6,81% và số dư dự phòng rủi ro là 5.297 tỷ đồng. Dù gặp nhiều thách thức sau sáp nhập nhưng lợi nhuận trước thuế của Sacombank vẫn đạt mức dương, năm 2015 là trên 878 tỷ đồng và năm 2016 khoảng156 tỷ đồng.
Kế hoạch đến cuối năm 2017, Sacombank sẽ có tổng tài sản đạt 384.600 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động 356.100 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 277.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 585 tỷ đồng và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định. 
Đại hội cũng đã tái xác nhận chủ trương thành lập Công ty Tài chính dưới hình thức Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Sacombank hoặc chuyển đổi/sáp nhập Công ty Cho thuê tài chính (Sacombank-SBL) hiện hữu thành Công ty Tài chính với vốn điều lệ dự kiến 500 tỷ đồng; Công ty Bảo hiểm nhân thọ dưới hình thức liên doanh với đối tác nước ngoài với vốn góp dự kiến 500 tỷ đồng; mua lại hoặc thành lập mới Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ với vốn đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng.
Tại Đại hội, ông Dương Công Minh – Tân Chủ tịch HĐQT Sacombank chia sẻ: “Tuy sáp nhập đã để lại một số tồn tại cho Sacombank nhưng cũng đã mang lại sự cộng hưởng, tạo nên vị thế nhất định cho Ngân hàng, đặc biệt là về mặt lâu dài. Thay mặt Ban lãnh đạo Sacombank, tôi xin cảm ơn quý cổ đông, khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng Ngân hàng trong suốt thời gian qua. Theo Đề án, việc tái cơ cấu Ngân hàng cần khoảng thời gian 10 năm nhưng chúng tôi phấn đấu sẽ hoàn tất trong thời gian sớm hơn, chỉ từ 3-5 năm. Chúng tôi xác định 4 nhiệm vụ tiên quyết của HĐQT mới là: cấu trúc lại bộ máy hoạt động, thúc đẩy kinh doanh, xử lý nợ xấu và quản trị tốt chi phí nhằm quyết tâm đưa Sacombank trở thành một trong những thương hiệu uy tín nhất trên thị trường”.
Ông Nguyễn Phước Thanh – Phó Thống đốc NHNN phát biểu tại Đại hội: “Thay mặt Ban lãnh đạo NHNN, tôi yêu cầu Sacombank nghiêm túc thực hiện một số nội dung: Thứ nhất là phải bám sát các nội dung của Đề án tái cơ cấu Ngân hàng sau sáp nhập đã được phê duyệt và triển khai quyết liệt trong mọi hoạt động. Thứ hai là đảm bảo phát triển Ngân hàng trên tinh thần tuân thủ pháp luật, quản trị minh bạch. Thứ ba, trong kinh doanh thì phải phát huy các thế mạnh về bán lẻ. Thứ tư là nhanh chóng củng cố, kiện toàn bộ máy, đưa Sacombank vượt qua khó khăn, tăng trưởng ổn định”.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015, 2016 của Sacombank

Cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội

Cổ đông bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

Ông Dương Công Minh phát biểu với tư cách là Tân Chủ tịch HĐQT Sacombank

Với nền tảng vững chắc về nguồn nhân lực hơn 17.000 CBNV chuyên nghiệp, tận tâm; sự đồng hành của hơn 63.000 cổ đông cùng hàng triệu khách hàng; hệ thống sản phẩm - dịch vụ đa dạng, hiện đại; công nghệ ngân hàng tiên tiến; đặc biệt là lợi thế về mạng lưới rộng khắp… Sacombank được tin tưởng là sẽ triển khai thành công Đề án tái cấu trúc và phát triển bền vững, hiệu quả.