Sacombank triển khai hóa đơn điện tử dành cho doanh nghiệp

08/11/2017

Từ ngày 13/11/2017, Sacombank triển khai hóa đơn điện tử dành cho khách hàng doanh nghiệp theo quy định của Bộ tài chính về việc sử dụng hóa đơn điện tử trong mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp theo dõi, kiểm soát chi phí và đáp ứng các yêu cầu về bảo mật thông tin. 
Thay vì nhận hóa đơn giấy như trước đây, doanh nghiệp có thể chủ động tra cứu, xem và sao lưu hóa đơn điện tử tại website https://hoadondientu.sacombank.com đối với các loại phí thu định kỳ (như phí quản lý tài khoản, phí duy trì số dư tối thiểu, phí đăng ký giao dịch qua fax…) và phí liên quan đến dịch vụ Ngân hàng điện tử (như phí duy trì dịch vụ, phí giao dịch, phí dịch vụ xác thực OTP qua SMS, phí SMS báo giao dịch tự động…)
Mọi thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ: