Sau EximBank, LienvietpostBank liệu có bán vốn tại Sacombank?

09/12/2017

Các ngân hàng bán vốn để tuân theo quy định tại Thông tư 36 là tất yếu nhằm xóa bỏ sở hữu chéo. Một số đơn vị vẫn bán vốn ngay cả khi đã tuân thủ quy định, có thể là do họ thấy mức lợi nhuận đã đủ hấp dẫn để bán ra. Song tất cả việc thoái vốn thế nào đều phụ thuộc vào chiến lược của mỗi ngân hàng chứ không phải sức hấp dẫn còn hay mất.

Chúng tôi đúng là đang nắm giữ một số lượng cổ phiếu của Sacombank và từng có kế hoạch bán nhưng hiện nay đã thay đổi.

Lý do là Sacombank đang tái cơ cấu với các đường lối rõ ràng, ban lãnh đạo Sacombank đang thể hiện rằng họ rất quyết tâm.

Bản chất Sacombank rất tốt, chỉ xuất hiện vấn đề sau khi nhận sáp nhập Ngân hàng Phương Nam. Chúng tôi nhận thấy hoạt động tái cơ cấu đang đúng lộ trình với chiều hướng tích cực. Số lượng nợ xấu đã xử lý được rất lớn nhờ thị trường bất động sản thuận lợi. Nhìn hoạt động kinh doanh của Sacombank thời gian qua tôi tin rằng lợi nhuận của họ năm nay sẽ cao hơn không dưới 200% so với kế hoạch mà cổ đông đã thông qua.

Khoản đầu tư của Liên Việt ở Sacombank cũng đang có lãi. Thời điểm tháng 10 chúng tôi dự định bán là khi cổ phiếu giá còn thấp, nhưng đến nay giá đã lên trên 13.000 đồng.

Đầu tư cũng phải tính đến việc rút vốn về và chúng tôi cũng không là ngoại lệ. Song với tương lai của Sacombank đang nhiều hứa hẹn, chúng tôi quyết định giữ lại khoản đầu tư này và sẽ lựa chọn một thời điểm khác phù hợp hơn để bán vốn.

Link: http://cafef.vn/sau-eximbank-lienvietpostbank-lieu-co-ban-von-tai-sacombank-20171209112800742.chn

Nguôn tin: Cafef