THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

14/12/2017

Sacombank thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau

1. TÀI SẢN 1

  • Vị trí: Quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Đức Hoà III - Long An với tổng diện tích 3.722.303 m2, chủ đầu tư là Công ty CP ĐT XD KD Hạ Tầng KCN Sài Gòn Long An và một phần của Công ty CP ĐT AMIC.
  • Giá khởi điểm: 4.000.690.000.000 đồng (Bốn ngàn tỷ sáu trăm chín mươi triệu đồng).

2. TÀI SẢN 2:

  • Vị trí: Quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Đức Hoà III - Long An với tổng diện tích 2.749.134,1 m2, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Liên Thành Long An, Công ty Cổ phần Long “V”, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Long Đức – ILD và Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Bất động sản Mười Đây.
  • Giá khởi điểm: 3.131.583.000.000 đồng (Ba ngàn một trăm ba mươi mốt tỷ năm trăm tám mươi ba triệu đồng).

3. TÀI SẢN 3:

  • Vị trí: Quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Đức Hoà III - Long An với tổng diện tích 2.753.730,2 m2, chủ đầu tư là Công ty CP ĐT Đức Hoà III – Resco và một phần của Công ty Cổ phần Đầu tư AMIC.
  • Giá khởi điểm: 2.854.727.000.000 đồng (Hai ngàn tám trăm năm mươi bốn tỷ bảy trăm hai mươi bảy triệu đồng).

ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN: Xã Mỹ Hạnh Bắc và xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

THUẾ, PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG: Người mua được tài sản tự thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, đồng thời phải chịu thanh toán toàn bộ các khoản thuế, chi phí liên quan đến việc nhận chuyển nhượng tài sản bao gồm: phí công chứng, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập doanh nghiệp của bên chuyển nhượng và các chi phí khác có liên quan trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

THỜI GIAN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ: Lúc 10h00 ngày 18/12/2017 tại Lầu 15M, Hội sở Sacombank, 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:
Hội sở Sacombank -  Lầu 13
266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM
(Bà Hồng: 0909 774 377, Ông Quân: 0933 253 838)