Thông báo chào giá tài sản (18.12.2017)

18/12/2017

Sacombank thông báo tổ chức chào giá tài sản như sau:

 1. TÀI SẢN 1:
  • Vị trí: Quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Đức Hoà III - Long An với tổng diện tích 3.722.303 m2, chủ đầu tư là Công ty CP ĐT XD KD Hạ Tầng KCN Sài Gòn Long An và một phần của Công ty CP ĐT AMIC.
  • Giá chào bán: 3.801.000.000.000 đồng (Ba ngàn tám trăm lẻ một tỷ đồng).
 2. TÀI SẢN 2:
  • Vị trí: Quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Đức Hoà III - Long An với tổng diện tích 2.749.134,1 m2, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Liên Thành Long An, Công ty Cổ phần Long “V”, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Long Đức – ILD và Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Bất động sản Mười Đây.
  • Giá chào bán: 2.975.000.000.000 đồng (Hai ngàn chín trăm bảy mươi lăm tỷ đồng).
 3. TÀI SẢN 3:
 • Vị trí: Quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Đức Hoà III - Long An với tổng diện tích 2.753.730,2 m2, chủ đầu tư là Công ty CP ĐT Đức Hoà III – Resco và một phần của Công ty Cổ phần Đầu tư AMIC.
 • Giá chào bán: 2.712.000.000.000 đồng (Hai ngàn bảy trăm mười hai tỷ đồng).

ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN: Xã Mỹ Hạnh Bắc và xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

THUẾ, PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG: Người mua được tài sản tự thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, đồng thời phải chịu thanh toán toàn bộ các khoản thuế, chi phí liên quan đến việc nhận chuyển nhượng tài sản bao gồm: phí công chứng, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập doanh nghiệp của bên chuyển nhượng và các chi phí khác có liên quan trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

THỜI GIAN TỔ CHỨC BÁN CHÀO GIÁ: Lúc 08h00 ngày 20/12/2017 tại Lầu 15M, Hội sở Sacombank, 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM.

TIỀN ĐẶT TRƯỚC KHI THAM GIA NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: 05% của giá chào bán tài sản. Khách hàng phải nộp số tiền đặt trước nêu trên vào tài khoản Phòng kế toán Hội sở Sacombank trước 17h00 ngày 19/12/2017.

ĐIỀU KIỆN CHÀO GIÁ THÀNH CÔNG: Do một phần quyền sử dụng đất của 03 cụm tại Khu công nghiệp Đức Hoà III - Long An hiện đã được Sacombank bán nợ cho VAMC xem kẽ các cụm cho chung từng lần bán nên một trong các tài sản trên chỉ được chào giá thành công khi hai tài sản còn lại đều phải được chào giá thành công tại cùng thời điểm chào giá nêu trên.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:

Hội sở Sacombank -  Lầu 13, 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM, (Bà Hồng: 0909 774 377, Ông Quân: 0933 253 838)