Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 01/06/2018

01/06/2018

Năm 2017, doanh số cho vay tiêu dùng đạt mức tăng trưởng đến gần 60%. Dự báo được đưa ra từ một số chuyên gia, trong  vòng 3 năm tới, tốc độ tăng trưởng bình quân của lĩnh vực này lên tới 29 - 30%/năm. Từ quy mô 600.000 tỷ đồng vào cuối năm 2017, cho vay tiêu dùng dự báo sẽ cán mốc 1 triệu tỷ đồng trong năm 2019. Nhận định đó được đưa ra trên cơ sở thực tế thu nhập của người dân Việt Nam đang được cải thiện, số người giàu và trung lưu ở Việt Nam đang tăng nhanh, với dự báo sẽ tăng gấp đôi trong vòng 15 - 20 năm tới…

Vui lòng xem bản tin tại đây