Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 08/03/2018

08/03/2018

NFSC dự báo tỷ giá USD/VND trong năm 2018 sẽ tăng nhẹ ở mức 1,5-2% tiếp tục tạo lợi thế cạnh tranh cho hàng xuất khẩu. Trong đó, tỷ giá sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi cán cân thương mại thặng dư, đồng USD được dự báo sẽ tiếp tục mất giá, triển vọng về nguồn vốn FII vào Việt Nam thông qua thị trường chứng khoán là rất tích cực.

Vui lòng xem bản tin tại đây