Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 12/01/2018

12/01/2018

Tăng trưởng tín dụng hợp lý, tỷ giá ổn định, lạm phát được kiểm soát, thị trường có thêm dòng tiền mới, nợ xấu từng bước được giải quyết… là những yếu tố để các NH có thể giảm LS cho vay. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có NHTMNN phát tín hiệu giảm LS cho vay, trong khi một loạt NHTMCP vừa tăng LS huy động để cân đối dòng vốn. Do vậy, kỳ vọng giảm LS vẫn rất lớn nhưng có thể cần thêm thời gian.

Vui lòng xem bản tin tại đây