Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 25/12/2018

25/12/2018

Theo NHNN, gần đây xuất hiện một số công ty cung ứng dịch vụ như mô hình cho vay ngang hàng (P2P Lending) trên thế giới. Mô hình này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các bên tham gia, có thể gây ra mất ổn định kinh tế xã hội do các bên có liên quan không trả được nợ; để lại những hệ lụy kéo dài, hết sức nặng nề mà nhiều nước trên thế giới đã phải trả giá thời gian qua. 
NHNN khuyến cáo người dân, doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ thông tin, thận trọng khi tham gia các nền tảng P2P Lending. Người dân, doanh nghiệp nên tiếp cận vốn qua kênh tín dụng ngân hàng.

Vui lòng xem bản tin tại đây