Sacombank vào “top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2018”

28/06/2018

Sacombank vinh dự đạt danh hiệu “Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2018” do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố với 3 tiêu chí: (1) Năng lực và hiệu quả tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất (tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế, hiệu quả sử dụng vốn, tỷ lệ nợ xấu... ); (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về ngân hàng trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Điều tra khảo sát về mức độ nhận biết và sự hài lòng của khách hàng với các sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng; Khảo sát nhóm chuyên gia tài chính về vị thế và uy tín của các ngân hàng trong ngành; và điều tra khảo sát về tình hình của các ngân hàng được thực hiện trong tháng 5/2018 về quy mô vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động trong năm...

Có mặt trong “Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2018”, Sacombank được đánh giá cao về năng lực tài chính, kinh nghiệm kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng, tạo được vị thế trên thị trường tài chính ngân hàng, đồng thời được khách hàng đánh giá tích cực về chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong năm 2017 – 2018. Kế hoạch năm 2018, Sacombank dự kiến có tổng tài sản đạt 430.900 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động 399.100 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 255.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.838 tỷ đồng, giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3% và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định. Sacombank đang thực hiện tái cơ cấu hiệu quả theo đúng lộ trình theo đề án phê duyệt của ngân hàng nhà nước, đã có những bước tiến bài bản và vững chắc trong hoạt động kinh doanh và sự đổi mới trong công tác quản trị điều hành trên tinh thần minh bạch - hiệu quả - hiện đại. Ngân hàng cũng tiếp tục kiên định chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ và xác định kinh doanh hiệu quả - hoạt động an toàn - tăng trưởng bền vững là định hướng chủ đạo trong giai đoạn phát triển tới. Trong đó, củng cố nhân sự, tái cấu trúc các điểm giao dịch, giải quyết các tồn đọng sau sáp nhập và kiện toàn mô hình hoạt động là các mục tiêu trọng tâm. Bên cạnh đó, thích ứng với kỷ nguyên công nghệ số và cách mạng công nghiệp 4.0, Sacombank đã có sự đầu tư mạnh mẽ để đổi mới công nghệ và phát triển kênh bán hàng qua công nghệ số, thu hút lao động trong lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ cao, số hóa các nghiệp vụ lõi của ngân hàng.

Từ tháng 01/2018 đến nay, Sacombank đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng như: Đứng đầu Top 5 Công ty được nhân viên nội bộ yêu mến, bình chọn nhiều nhất và Top 2 Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất khối ngành Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm; Thương hiệu mạnh Việt Nam 2017; 4 giải thưởng từ Tổ chức thẻ quốc tế JCB (Nhật Bản): Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu thẻ, Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng doanh số chi tiêu thẻ, Ngân hàng dẫn đầu về số lượng thẻ phát hành, Ngân hàng dẫn đầu về sản phẩm thẻ mới.

Mới nhất