Sacombank khởi động dự án nâng cấp khung kiểm toán nội bộ

10/05/2019

TP.HCM, ngày 10/5/2019: Sacombank và Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG Việt Nam đã ký kết hợp đồng và khởi động dự án “Nâng cấp khung kiểm toán nội bộ” cho Sacombank. Dự án này được triển khai với mục tiêu tư vấn, đào tạo các kiến thức và phương pháp luận mới để thực hiện các chương trình kiểm toán, đánh giá kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro cho Sacombank theo yêu cầu của Basel II.

Theo đó, thông qua quá trình cải tiến hoạt động theo hướng từ tập trung kiểm toán tuân thủ sang chú trọng rà soát, đánh giá hệt thống và nâng cao quản trị rủi ro, bộ máy Kiểm toán nội bộ của Sacombank sẽ có nhiều tiềm lực hơn để gia tăng tỷ trọng tham vấn, hướng đến xây dựng và duy trì hệ thống quản trị vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, góp phần làm gia tăng giá trị thương hiệu, nâng cao vị thế, uy tín của Ngân hàng.


Ông Hà Tôn Trung Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát Sacombank, Giám đốc dự án, phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, ông Hà Tôn trung Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát Sacombank, Giám đốc dự án cho biết: “Hiện nay, hoạt động kiểm toán nội bộ của Sacombank cũng đã có những bước tiến vượt bậc so với một số ngân hàng bạn trên thị trường. Ngân hàng đã xây dựng các quy chế, quy trình, sổ tay kiểm toán nội bộ phù hợp với quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước nhằm hướng dẫn, chuẩn hóa cũng như đánh giá, kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ. Đặc biệt, Kiểm toán nội bộ đã xây dựng được hồ sơ xếp hạng mức độ rủi ro của các đối tượng được kiểm toán, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm được tối ưu. Với vai trò là Giám đốc dự án, tôi đặt niềm tin vào đối tác KPMG và đội ngũ kiểm toán nội bộ của Sacombank, tin tưởng rằng 2 bên sẽ hợp tác tốt đẹp để thực hiện thành công dự án này. Tôi mong rằng bằng kinh nghiệm và uy tín của mình, KPMG sẽ chuyển giao trọn vẹn các kiến thức, kinh nghiệm và các sản phẩm cho đội ngũ kiểm toán nội bộ Sacombank theo đúng thời hạn triển khai dự án là 8 tháng, đồng thời nhiệt tình hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của Sacombank sau khi kết thúc dự án.”


Ông Ross Macallister – Phó Tổng giám đốc – Dịch vụ tư vấn KPMG phát biểu tại sự kiện

Cũng tại sự kiện, ông Ross Macallister – Phó Tổng giám đốc – Dịch vụ tư vấn KPMG chia sẻ: “KPMG nhận thức được tầm quan trọng cũng như những giá trị to lớn mà dự án này mang đến cho Sacombank để nâng tầm vị thế của Ngân hàng trên thị trường. Có một khung kiểm toán nội bộ theo chuẩn quốc tế là yếu tố quan trọng, đặt nền móng cho sự thành công của Sacombank. Với quy mô của dự án này, KPMG cam kết dồn nguồn lực, không chỉ các thành viên của đội dự án, mà còn là đội ngũ của KPMG trên toàn cầu cho những mảng công việc chuyên môn cần thiết. Tôi và đội ngũ dự án của KPMG sẽ quyết tâm vì sự thành công của dự án này.”


Bà Trương Hạnh Linh, giám đốc dịch vụ Tư vấn rủi ro KPMG chia sẻ chi tiết về dự án


Bà Lê Thị Hoa – Thành viên HĐQT độc lập Sacombank phát biểu chỉ đạo tại sự kiện

Trước đó, cũng nằm trong lộ trình từng bước hoàn thiện các điều kiện để đáp ứng tiêu chuẩn Basel II, giúp cho hoạt động Sacombank đảm bảo theo đúng định hướng hiệu quả, an toàn và bền vững, Ngân hàng cũng đã thực hiện nhiều hoạt động như: triển khai hệ thống khởi tạo, phê duyệt và quản lý cấp tín dụng (LOS) vào tháng 3/2019, khởi động dự án “Nâng cấp và hoàn thiện khung quản lý Tài sản Có – Tài sản Nợ (ALM)” vào tháng 2/2019, khởi động dự án “Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng” và dự án “Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro” trong năm 2018.

 

Mới nhất