Sacombank lãi trước thuế hơn 1.000 tỷ trong quý 1/2019, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

23/04/2019

Thu nhập lãi thuần trong quý 1 của Sacombank tăng mạnh 47% so với cùng kỳ là động lực tăng trưởng chính cho kết quả lợi nhuận. Bên cạnh đó, lãi từ hoạt động khác cũng tăng đột biến 5 lần.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa công bố BCTC Hợp nhất Quý 1/2019, ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt 1.061 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của Sacombank trong quý 1/2019 đạt 2.458 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2018. Các hoạt động kinh doanh khác cũng có sức tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, hoạt động dịch vụ có lãi 642 tỷ đồng, tăng 18%; kinh doanh ngoại hối có lãi 113 tỷ đồng, tăng 109%.

Đáng chú ý, lãi từ hoạt động khác tăng tới gần 7 lần, đạt 304 tỷ. Sacombank không thuyết minh cụ thể các khoản lãi từ hoạt động khác đến từ đâu, tuy nhiên không ngoài khả năng đến từ việc thu hồi xử lý các khoản nợ xấu.
Tổng thu nhập hoạt động của Sacombank đạt 3.542 tỷ đồng, tăng 51,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 17% lên mức 2.050 tỷ đồng; chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh hơn 5 lần lên tới 430 tỷ trong quý 1.

Cuối tháng 3/2019, tổng tài sản của Sacombank đạt 425.033 tỷ đồng, tăng 4,7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 5,6% đạt 267.226 tỷ đồng; huy động tiền gửi của khách hàng đạt 377.223 tỷ, tăng 8%.

Tại thời điểm ngày 31/3/2019, nợ xấu của Sacombank là 5.810 tỷ đồng, tăng hơn 160 tỷ (tương đương 2,9%) so với đầu năm. tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng giảm từ 2,2% xuống mức 2,14%. 

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2019 đạt khoảng 2.650 tỷ đồng. Nếu theo kế hoạch này, chỉ với quý 1, Sacombank đã hoàn thành được 40% mục tiêu của năm. 

Nguồn Cafef.vn