Sacombank và PwC ký kết khởi động dự án nâng cấp và hoàn thiện khung quản lý tài sản có – tài sản nợ (ALM)

19/02/2019

Sacombank và Công ty TNHH Tư vấn PwC Việt Nam vừa chính thức ký kết hợp đồng và khởi động dự án “Nâng cấp và hoàn thiện khung quản lý Tài sản Có – Tài sản Nợ (ALM)”. Dự án này được triển khai với mục tiêu xây dựng và hoàn thiện khung quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng một cách toàn diện phù hợp với yêu cầu của Basel, quy định của NHNN, quy mô, đặc điểm và mức độ phức tạp trong hoạt động của Ngân hàng.

Theo đó, dự án dự kiến sẽ đem lại những lợi ích thiết thực cho Ngân hàng trong công tác quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng như: Xác định được các ngưỡng chấp nhận rủi ro một cách khoa học, rõ ràng và tối ưu với chiến lược kinh doanh từng thời kỳ; xây dựng khung quản lý rủi ro thanh khoản chặt chẽ nhằm duy trì thanh khoản đầy đủ đảm bảo Ngân hàng hoạt động an toàn và liên tục trong mọi tình huống có thể xảy ra; xây dựng phương pháp luận mô hình hành vi khách hàng và mô hình mô phỏng động nhằm giúp nâng cao chất lượng đối với hoạt động quản trị tài sản có – tài sản nợ và là cơ sở cho việc ra quyết sách liên quan đến hoạt động quản lý bảng cân đối nguồn vốn cũng như sử dụng vốn. Dựa vào các dữ liệu đầu vào này Sacombank sẽ có chiến lược cơ cấu danh mục phù hợp với mục tiêu kinh doanh hàng năm cũng như chiến lược phát triển lâu dài. 

Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào áp dụng vào cuối Quý 3/2019.


Đại diện 2 đơn vị, ông Hà Văn Trung – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Tài Chính, Giám đốc dự án ALM của Sacombank và
bà Đinh Thị Hồng Hạnh – Phó Tổng giám đốc PwC Việt Nam ký kết hợp đồng khởi động dự án ALM.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hà Văn Trung – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Tài Chính, Giám đốc dự án ALM của Sacombank cho biết: “Sacombank là một trong 10 ngân hàng được NHNN giao thí điểm triển khai quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel II. Bên cạnh đó, trong tác nghiệp hàng ngày, Sacombank luôn ý thức và không ngừng nghiên cứu, áp dụng những giải pháp mới để nâng cao năng lực quản trị điều hành nói chung và công tác quản trị rủi ro nói riêng. Chúng tôi đặt mục tiêu tuân thủ theo thông tư 13 của NHNN, Basel II cùng các thông lệ quôc tế và việc triển khai dự án nâng cấp và hoàn thiện khung ALM là nhằm đến cuối quý 3/2019 chúng tôi sẽ có được bức tranh tổng thể tiên tiến hơn về khung quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng.”


Ông Hà Văn Trung – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Tài Chính, Giám đốc dự án ALM của Sacombank phát biểu tại sự kiện.


Ông Grant Arthur Dennis – Tổng giám đốc PwC Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Bà Đinh Thị Hồng Hạnh – Phó Tổng giám đốc PwC Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Về phía PwC, bà Đinh Thị Hồng Hạnh – Phó Tổng giám đốc PwC Việt Nam cho biết: “Không chỉ đáp ứng về việc tuân thủ các chuẩn mực, áp dụng tiêu chí Basel II thành công, dự án này đưa lại những giá trị cốt lõi trong hoạt động của Sacombank. Trước đây, PwC may mắn có cơ hội được hợp tác cùng Sacombank trong giai đoạn 1 khi xây dựng một khung ALM toàn thể, thì ở giai đoạn 2 có tình chất chuyên sâu này, nhất là đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra của Thông tư 13 cũng như các yêu cầu mới của Basel III về quản lý thanh khoản, chúng tôi cũng đặt ra các mục tiêu đưa đến việc nâng cấp thống kê định lượng cho các hành vi khách hàng để phục vụ cho mục đích quản trị rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro lãi suất tốt hơn, nâng cao năng lực đội ngũ càn bộ quản lý ALM tốt hơn. Chúng tôi cam kết với tất cả nguồn lực tại các nước cũng như Việt Nam sẽ phối hợp để đem đến hiệu quả cao nhất cho Sacombank trong dự án này.”