Sacombank và trường Đại học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao TP.HCM ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

28/11/2019

Ngày 27/11/2019, Sacombank và Trường Đại học Sự phạm Thể dục Thể thao TPHCM (UPES) ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tài trợ, cung cấp và sử dụng các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng tiện ích, hiện đại, phù hợp với nhu cầu, điều kiện và lợi ích của hai bên. Bên cạnh đó, hai bên còn cam kết cùng phối hợp quảng bá, nâng cao hình ảnh thông qua các chương trình khác trong tương lai.


Tại lễ ký kết, Ông Đào Nguyên Vũ – Phó Tổng Giám đốc Sacombank và Ông Châu Vĩnh Huy – Hiệu trưởng Nhà trường cùng đồng tâm bày tỏ mong muốn
hợp tác sâu rộng, lâu dài và ngày càng phát triển trên cơ sở đồng hành, tin tưởng vì lợi ích tốt đẹp của cả hai bên.