Sacombank được vinh danh là doanh nghiệp bền vững năm 2020

10/12/2020

Ngày 10/12/2020, Sacombank được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2020 do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức bình chọn vì đã đáp ứng toàn bộ tiêu chí trong Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (Corporate Sustainability Index - CSI). Đây là bộ chỉ số đầu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển bền vững, bao gồm hơn 100 tiêu chí chặt chẽ và khắt khe được tích hợp từ các thông lệ, quy ước tiêu chuẩn quốc tế, đi cùng với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, Sacombank luôn ý thức rõ tác động từ hoạt động kinh doanh của mình đối với môi trường - xã hội thông qua việc cung cấp dịch vụ tài chính cho các đối tác hoặc các dự án mang tới tác động gián tiếp với cộng đồng và môi trường. Sacombank cũng là một trong những ngân hàng tiên phong xây dựng hệ thống quản lý môi trường và xã hội (ESMS). Trong suốt quá trình hoạt động, Sacombank luôn tiến hành rà soát, tinh chỉnh chính sách, quy trình môi trường và xã hội theo từng thời kỳ để triển khai toàn hệ thống.

Bên cạnh việc tối ưu hóa hoạt động trong kinh doanh và nội bộ, Sacombank còn triển khai các chương trình thường niên hướng về cộng đồng như: ngày hội từ thiện “Ấm tình mùa Xuân, giải việt dã “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng”, quỹ học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ”, hiến máu nhân đạo “Chia sẻ từ trái tim”, xây dựng nhà vệ sinh công cộng chất lượng cao, đặt ghế đá, ghế nghệ thuật tại các địa điểm công cộng. Ngoài ra, Sacombank còn tích cực đóng góp xây dựng cầu, trường/lớp học, nhà tình thương ở các vùng cao/vùng sâu/vùng xa, xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ các mái ấm tình thương, trẻ mồ côi, khuyết tật, tài trợ phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng... Đồng thời đóng góp ủng hộ, triển khai nhiều hoạt động chung tay phòng/chống dịch bệnh Covid-19 và khắc phục hậu quả của thiên tai.

Từ năm 2013, Sacombank đã thực hiện Báo cáo phát triển bền vững riêng biệt thuộc Báo cáo thường niên. Bản báo cáo được xây dựng theo Bộ Tiêu chuẩn GRI (GRI Standards) của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (Global Reporting Initiative). Đây là chuẩn mực báo cáo mới nhất và được công nhận rộng rãi cho báo cáo Phát triển bền vững, nhằm tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.