Sacombank thêm 6.000 tỷ đồng cho vay lãi suất ưu đãi

13/05/2020

Sacombank bổ sung thêm 6.000 tỷ đồng vào nguồn vốn ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vay phục vụ sản xuất kinh doanh cùng các nhu cầu đời sống khác.

Theo đó, khách hàng cá nhân hiện không có khoản vay và đang sử dụng sản phẩm dịch vụ tại Sacombank (trong đó có Internet Banking và Mobile Banking) có nhu cầu về vốn sẽ được xem xét cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh với lãi suất ngắn hạn tối thiểu 6%/năm, lãi suất trung dài hạn tối thiểu 7%/năm. Khách hàng có nhu cầu vay vốn phục vụ đời sống như mua xe, mua/xây/sửa chữa bất động sản… sẽ được xem xét hỗ trợ vay với lãi suất ngắn hạn tối thiểu 7,5%/năm, lãi suất trung dài hạn tối thiểu 8%/năm. 

Đối với khách hàng doanh nghiệp, điều kiện để được xem xét hỗ trợ vốn là không có nợ nhóm 2 trở lên tại tổ chức tín dụng bất kỳ, đồng thời đang sử dụng tối thiểu 2 dịch vụ tại Sacombank như Dịch vụ Ngân hàng điện tử, chi lương, bảo lãnh, thanh toán quốc tế… Tùy vào phương án kinh doanh, sử dụng nguồn vốn, hạn mức tín dụng, khách hàng doanh nghiệp sẽ được xem xét mức vay phù hợp với lãi suất tối thiểu 5%/năm. 

Ưu đãi này kéo dài đến ngày 12/6/2020 đối với khách hàng cá nhân và ngày 11/8/2020 đối với khách hàng doanh nghiệp hoặc khi hết nguồn vốn. 

Nguồn vốn ưu đãi được Sacombank triển khai từ ngày 27/02/2020 có giá trị ban đầu là 10.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vay phục vụ sản xuất kinh doanh. Như vậy đến nay, Sacombank đã dành đến 16.000 tỷ đồng cho vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ khách hàng.

Mọi thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng truy cập: 
- Website: www.khuyenmai.sacombank.com;
- Hotline 24/7 theo số điện thoại: 1900 5555 88; 
- Email: ask@sacombank.com.