Sacombank tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức trực tuyến

05/06/2020

TP.HCM, ngày 05/6/2020: Sacombank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức trực tuyến. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu, các hoạt động đầu tư năm 2020 cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị.


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Sacombank

Sacombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tiến hành Đại hội theo hình thức trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho cổ đông trên toàn quốc tham dự, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định và hướng dẫn về công tác phòng chống dịch Covid-19. Chương trình họp Đại hội trực tuyến của Sacombank thông qua website http://codong.sacombank.com có giao diện thân thiện, dễ dàng thao tác, được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại và khai thác tối đa lợi thế của hạ tầng điện toán đám mây nên có tính ổn định và bảo mật cao, đảm bảo cho số lượng lớn cổ đông tham gia. Với các thiết bị cá nhân có kết nối internet, cổ đông hoàn toàn chủ động trong việc tham gia, theo dõi đại hội, gửi ý kiến và bỏ phiếu biểu quyết mà không phụ thuộc vào việc phải đến địa điểm tổ chức.


Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT Sacombank phát biểu khai mạc Đại hội

Kết thúc năm 2019, Sacombank có tổng tài sản 453.581 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm trước; tổng huy động 414.185 tỷ đồng, tăng 11,9% (trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 14,8%); tổng dư nợ tín dụng 296.457 tỷ đồng, tăng 15,3%. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1,9%. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.217 tỷ đồng, tăng 43,2% so với năm trước và vượt 21,4% kế hoạch. Các chỉ số sinh lời tiếp tục được cải thiện và các tỷ lệ an toàn đảm bảo theo quy định. Mạng lưới hoạt động của Sacombank gồm 570 điểm giao dịch trên toàn hệ thống tại Việt Nam, Lào, Campuchia sau khi khai trương chi nhánh ở 4 tỉnh phía Bắc gồm Lào Cai, Ninh Bình, Nam Định và Thái Bình. 


Chủ tọa đoàn của Đại hội


Cổ đông thao tác trên chương trình Đại hội trực tuyến

Năm 2020, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.573 tỷ đồng, tổng tài sản 498.400 tỷ đồng, tổng huy động 457.200 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 329.400 tỷ đồng và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. 

Vừa qua, bên cạnh việc duy trì ổn định hoạt động ngân hàng, Sacombank còn tích cực cùng ngành ngân hàng hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 thông qua các gói cho vay ưu đãi, giảm lãi suất vay, cơ cấu nợ, tăng lãi suất huy động, miễn giảm phí, tăng ưu đãi giao dịch trực tuyến… đồng thời đóng góp 10,7 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh và ngập mặn. Tính đến hết tháng 5/2020, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 1.303 tỷ đồng, tổng tài sản 477.302 tỷ đồng, tổng huy động 434.709 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 310.745 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2%.