Sacombank Vào Top 10 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tư Nhân Uy Tín Năm 2020

24/09/2020

Sacombank vừa được xướng tên trong Lễ tôn vinh “Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín” năm 2020 do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức vào ngày 15/9/2020. Từ năm 2014 đến nay, Sacombank đã 6 lần được bình chọn vào Top 10 này.

Là một trong 10 Ngân hàng Thương mại cổ phần tư nhân hiện diện trong danh sách, Sacombank được đánh giá cao thông qua các tiêu chí: (1) Năng lực và hiệu quả tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất (tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế, hiệu quả sử dụng vốn, tỷ lệ nợ xấu... ); (2) Uy tín truyền thông (được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về ngân hàng trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng); (3) Điều tra khảo sát về mức độ nhận biết và sự hài lòng của khách hàng với các sản phẩm/dịch vụ. 

Trước đó, Sacombank cũng vinh dự đạt giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất năm 2020” do tạp chí Global Banking & Finance Review (London) bình chọn và giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân tốt nhất năm 2020” do tạp chí Alpha Southeast Asia (Hong Kong) bình chọn.