Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 08/4/2021

08/04/2021

Theo Cục thống kê Tp.Hà Nội, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn chỉ đạt 2.220.000 tỷ đồng. Tức chỉ tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 0,7% so với thời điểm kết thúc năm 2020. Tổng nguồn vốn huy động của các TCTD đạt 3.777.000 tỷ đồng, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 0,7% so với thời điểm kết thúc năm 2020. Đáng chú ý, về chất lượng tín dụng, tính đến hết tháng 3, tỷ lệ nợ xấu của các TCTD chiếm 1,9% trong tổng dư nợ và 2,1% trong tổng dư nợ cho vay, không đổi so với thời điểm cuối tháng trước.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.