Sacombank ủng hộ 1 tỷ đồng vào quỹ “Vì người nghèo” TP.HCM

20/10/2022

Ngày 19/10/2022, Sacombank ủng hộ 1 tỷ đồng vào quỹ “Vì người nghèo” của TP.HCM nhằm hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình của nhân dân TP.HCM. Từ đó, góp phần chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn TP.HCM có phương tiện sinh kế, nhà ở, học bổng...

Từ năm 2020 đến nay, Sacombank đã đóng góp 5,5 tỷ đồng vào quỹ “Vì người nghèo” thông qua Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và các quận huyện TP.HCM. Ngoài ra, trong năm 2022, Sacombank đã dành tổng kinh phí gần 87,3 tỷ đồng để đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội và phòng chống dịch Covid-19 trên toàn quốc.

Cũng hướng đến mục tiêu vì cộng đồng, Sacombank đã phát động và triển khai thành công nhiều chương trình thường niên như ngày hội “Ấm tình mùa Xuân”, hiến máu “Chia sẻ từ trái tim”, học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ”, giải đi/chạy bộ “Những bước chân vì cộng đồng”…

Mới nhất