Sacombank triển khai quy định mới về chuyển tiền ra nước ngoài theo Thông tư 20/2022/TT-NHNN

21/03/2023

Từ ngày 15 tháng 2 năm 2023, Thông tư 20/2022/TT-NHNN (Thông tư 20) hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân chính thức có hiệu lực.

Từ ngày 15 tháng 2 năm 2023, Thông tư 20/2022/TT-NHNN (Thông tư 20) hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân chính thức có hiệu lực.

Nội dung Thông tư 20 hướng dẫn các giao dịch khách hàng thường thực hiện như mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích như tài trợ, viện trợ, du học, du lịch, chữa bệnh, trợ cấp cho thân nhân, định cư...

Trước những thông tin mới và thiết yếu này, Sacombank đã triển khai nội bộ nhằm hướng dẫn và tư vấn khách hàng kịp thời, đảm bảo việc thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài của khách hàng được thuận tiện, nhanh chóng và đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó, nhằm giúp khách hàng nắm rõ hơn nội dung quy định của Thông tư 20, Sacombank đã truyền thông đến các khách hàng trên các trang trực tuyến của Sacombank như website (https://www.sacombank.com.vn/) và internet banking (https://www.isacombank.com.vn/).

Xem tóm tắt quy định về chuyển tiền quốc tế theo Thông tư 20 tại đây.