Sacombank có mức đóng bảo hiểm tiền gửi cao nhất nhóm ngân hàng tư nhân với 551 tỷ đồng, tăng 1.8% so với năm trước

20/03/2023

Bảo hiểm tiền gửi là công cụ hữu hiệu để ngăn ngừa rủi ro, ngăn ngừa khủng hoảng và bảo vệ người gửi tiền. Tại Việt Nam, hệ thống bảo hiểm tiền gửi được thành lập từ năm 1999 và bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2000. Bảo hiểm tiền gửi áp dụng cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm (cả gốc và lãi) của một người tại một ngân hàng khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm. Phí đóng bảo hiểm tiền gửi cũng là một trong các tín hiệu công bố đối với thị trường về tình hình hoạt động của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, đặc biệt là mức độ rủi ro trong kinh doanh.

 

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến ngày 31/12/2022, có 1.283 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, bao gồm 97 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân, một ngân hàng hợp tác xã và 4 tổ chức tài chính vi mô. Trong năm 2021, tổng số phí BHTG thu được đạt 9.201 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2020. Tính đến 30/9/2022 tổng nguồn vốn của BHTG Việt Nam đạt gần 93.000 tỷ đồng.

Xem chi tiết tại đây.