Trước những rủi ro về các khoản vay không thể đoán trước trong cuộc sống, bảo hiểm An Tâm Tín Dụng là chỗ dựa vững chắc bảo vệ lợi ích cho người tham gia bảo hiểm, với những tiện ích và quyền lợi đặc biệt nhằm bảo đảm tài chính cho bạn và gia đình.

Đặc tính nổi bật

Giữ gìn tài sản

An tâm trước rủi ro

Đảm bảo thanh toán

Dư nợ trên khoản vay

Giảm gánh tài chính

Dành cho người thân

Tiện ích

Tiện ích An Tâm Tín Dụng:

 • Đảm bảo thanh toán khoản dư nợ vay theo Hợp đồng tín dụng
 • Giảm gánh nặng nợ nần cho người thân
 • Gìn giữ tài sản trước những rủi ro

Quyền lợi bảo hiểm

 • Trong thời hạn bảo hiểm, khi Khách hàng có xảy ra sự kiện bảo hiểm (ngoại trừ các trường hợp thuộc Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm), Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả dư nợ tín dụng và khoản lãi phát sinh kể từ định kỳ đóng phí gần nhất hoặc Ngày gia hạn tháng hợp đồng gần nhất đến Ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, sau khi khấu trừ các khoản phí bảo hiểm còn nợ và các khoản chi phí hợp lý có liên quan (nếu có).
Bảo hiểm An Tâm Tín Dụng giúp bảo vệ lợi ích của bạn.

Bảo hiểm An Tâm Tín Dụng giúp bảo vệ lợi ích của bạn.

Điều kiện

Điều kiện tham gia

 • Độ tuổi KH vay tham gia bảo hiểm An Tâm Tín Dụng: từ 18 – 75 tuổi.
 • Đồng ý các điều khoản liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm và chấp thuận điều kiện Sacombank là Bên thụ hưởng bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm. 
 • Đáp ứng những yêu cầu về mặt sức khỏe theo quy định của Dai-ichi Life Việt Nam.
 • Trả lời câu hỏi và/hoặc thẩm định sức khỏe theo tổng số tiền được bảo hiểm bởi Dai-ichi Life Việt Nam.
 • Chỉ số BMI trong khoảng từ 17 - 29.

 

Thủ tục tham gia An Tâm Tín Dụng

 • Khách hàng đáp ứng đầy đủ yêu cầu hồ sơ vay vốn tại Sacombank.
 • Điền Giấy yêu cầu bảo hiểm.

Đối tác

 • Dai-ichi Life

Ưu đãi

Xem chi tiết ưu đãi tại đây.

Chưa tìm được bảo hiểm phù hợp?

Liên hệ ngay

Thông tin của bạn