Bảo hiểm tàu thuyền đánh cá

Bảo hiểm tàu thuyền đánh cá
Bảo hiểm tàu thuyền đánh cá
Bảo hiểm tàu thuyền đánh cá
Sản phẩm bảo hiểm với nhiều điều khoản vượt trội, mang đến sự bảo vệ toàn diện đối với tàu thuyền cho mọi chuyến ra khơi luôn thuận lợi.

Đặc tính nổi bật

Mức phí cạnh tranh

Khi tham gia và tái tục

An tâm ra khơi

Phạm vi bảo hiểm rộng

Tận tâm chu đáo

Chăm sóc khách hàng

Tiện ích

 • Mức phí bảo hiểm cạnh tranh khi tham gia bảo hiểm và tái tục bảo hiểm cho các năm tiếp theo.
 • Phạm vi bảo hiểm rộng.
 • Chính sách chăm sóc Khách hàng chu đáo, phối hợp xử lý nhanh khi phát sinh sự kiện bảo hiểm thông qua đường dây nóng 1900 545517.
Bảo hiểm Tàu thuyền đánh cá, cho chuyến ra khơi an tâm thuận lợi.

Bảo hiểm Tàu thuyền đánh cá, cho chuyến ra khơi an tâm thuận lợi.

Phạm vi bảo hiểm:

 • Bảo hiểm thân tàu: Bảo hiểm cho những tổn thất hoặc thiệt hại liên quan đến vật chất thân tàu (gồm Vỏ tàu, máy tàu, trang thiết bị) và ngư lưới cụ trên tàu do các rủi ro được bảo hiểm.
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) chủ tàu cá: Bảo hiểm cho những chi phí phát sinh (thiệt hại về người hoặc tài sản) do tàu được bảo hiểm gây ra mà chủ tàu phải chịu TNDS theo luật pháp hoặc theo quyết định của tòa án.
 • Bảo hiểm tai nạn thuyền viên: Bảo hiểm cho thuyền viên (là thuyền trưởng/ phó, máy trưởng/phó, thủy thủ, thợ máy, nhân viên, …) làm việc và sinh hoạt trên tàu thuyền được bảo hiểm trước những tai nạn bất ngờ không lường trước được.
 • Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu: Bảo hiểm cho thiệt hại về tàu đang được đóng và trong quá trình chạy thử, bàn giao và trách nhiệm dân sự của nhà thầu đóng tàu.

      Thời hạn bảo hiểm: Tối đa 12 tháng và tối thiểu 3 tháng

Điều kiện

Điều kiện:

 • Cá nhân là chủ tàu, thuyền có đầy đủ giấy tờ đăng ký, đăng kiểm và biển kiểm soát hoạt động trong vùng nội thủy và lãnh hải Việt Nam.
 • Nhà thầu đóng tàu hoạt động kinh doanh trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Thủ tục:

Hồ sơ dành cho đối tượng Tàu cá:

 1. Giấy yêu cầu bảo hiểm - Bản chính.
 2. GCN đăng ký - Bản sao.
 3. GCN an toàn kỹ thuật (còn hiệu lực) - Bản sao.
 4. Giấy phép khai thác thủy sản (còn hiệu lực) - Bản sao.

Hồ sơ dành cho đối tượng Đóng tàu:

 1. Tài liệu chứng minh giá trị tàu / tài liệu thẩm định giá - Bản sao.
 2. Giấy yêu cầu bảo hiểm kiêm bảng câu hỏi - Bản chính.Thiết kế được phê duyệt (do cơ quan đăng kiểm cấp) - Bản sao.
 3. Dự toán - Bản sao.
 4. Hợp đồng đóng tàu - Bản sao.

Chưa tìm được bảo hiểm phù hợp?

Liên hệ ngay

Thông tin của bạn