Giao Dịch Quyền Chọn Ngoại Tệ

Tài trợ sản xuất kinh doanh điều
Tài trợ sản xuất kinh doanh điều
Giao Dịch Quyền Chọn Ngoại Tệ
Giao dịch quyền chọn mua, bán ngoại tệ (sau đây gọi là giao dịch quyền chọn) là giao dịch giữa hai bên, trong đó bên mua trả cho bên bán giá mua quyền chọn để có quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán một lượng ngoại tệ này với một ngoại tệ khác trong một khoảng thời gian do hai bên thỏa thuận theo tỷ giá thực hiện được xác định tại thời điểm giao dịch và thanh toán vào một ngày trong tương lai. Nếu bên mua lựa chọn thực hiện quyền, bên bán phải thực hiện nghĩa vụ theo cam kết. Trong giao dịch quyền chọn, quyền chọn bán đồng tiền này (Put option) đồng thời là quyền chọn mua đồng tiền khác (Call option).

Đặc tính nổi bật

Quyền chọn

Giao dịch quyền chọn

Tiện ích

 • Công cụ hiệu quả để bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho loại ngoại tệ mà Khách hàng đang nắm giữ.
 • Kiểm soát được chi phí kinh doanh và thu nhập.
 • Có khả năng đáp ứng nhu cầu riêng của từng Khách hàng.
 • Đội ngũ tư vấn nhiệt tình và tận tâm.
 • Mạng lưới giao dịch rộng lớn.

Đặc tính

Sacombank bán quyền chọn cho Khách hàng và không mua quyền chọn từ Khách hàng.

 • Đồng tiền giao dịch: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/JPY…
 • Chưa áp dụng đối với Vàng và cặp Ngoại tệ/VND.
Giao dịch hối đoái quyền chọn cho doanh nghiệp chủ động nguồn ngoại tệ.

Giao dịch hối đoái quyền chọn cho doanh nghiệp chủ động nguồn ngoại tệ.

Các loại quyền chọn:

 • Quyền chọn mua (Call Option) Với dự đoán tỷ giá sẽ tăng trong tương lai, Quyền chọn mua sẽ giúp Khách hàng mua được một lượng ngoại tệ với tỷ giá thấp hơn tỷ giá thị trường.
 • Quyền chọn bán (Put Option) Với dự đoán tỷ giá sẽ giảm, Quyền chọn bán sẽ giúp khách hàng bán được một lượng ngoại tệ với tỷ giá cao hơn tỷ giá thị trường.

Các kiểu quyền chọn:

 • Quyền chọn kiểu Mỹ (American option): Khách hàng mua quyền chọn có thể được thực hiện vào bất cứ thời điểm nào trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
 • Quyền chọn kiểu Âu (European option): Khách hàng mua quyền chọn chỉ được thực hiện vào ngày đáo hạn của hợp đồng.

Thời hạn hợp đồng:

 • Tối thiểu 01 ngày
 • Tối đa 365 ngày
 • Quy mô tối thiểu: 50.000 USD hoặc ngoại tệ tương đương được Sacombank chấp nhận trong từng thời kỳ.
 • Giá mua quyền chọn (Premium): là số tiền mà bên mua phải trả cho bên bán quyền chọn ngay sau khi chốt giao dịch quyền chọn.

Thời gian thực hiện quyền chọn:

 • Đối với quyền chọn kiểu Châu Âu là 14 giờ 30 phút giờ Hà Nội của ngày đáo hạn.
 • Đối với quyền chọn kiểu Mỹ là khoảng thời gian từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút mỗi ngày làm việc trong thời gian hiệu lực của giao dịch quyền chọn.

Điều kiện và thủ tục

Điều kiện:

 • Khách hàng phải xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời hạn thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và Sacombank.
 • Là Khách hàng Doanh nghiệp đang hoạt động.

Thủ tục:

 • Ký hợp đồng nguyên tắc, Bản công bố rủi ro và Phiếu đăng ký giao dịch.
 • Mở tài khoản ký quỹ và thực hiện ký quỹ theo quy định.
 • Khách hàng cam kết thanh toán đầy đủ và đúng hạn giá mua quyền chọn theo quy định của Sacombank.
 • Chi tiết về giải pháp, Quý khách vui lòng liên hệ địa chỉ email: Treasuryinfo@sacombank.com hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng của Sacombank theo số điện thoại 1800.5858.88 hoặc các Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất.

Chưa tìm được giải pháp phù hợp?

Liên hệ ngay
Gợi ý thẻ

Thông tin của bạn