Tài khoản trực tuyến Sacombank eKYC
Tài khoản trực tuyến Sacombank eKYC
Hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

Đặc tính nổi bật

Tiết kiệm

Chi phí in ấn, lưu trữ

An toàn

Bảo mật cao, không bị mất, hỏng

Thuận tiện

Tra cứu, đăng ký nhận hóa đơn qua email

Tiện ích

  • Thuận tiện và nhanh chóng trong giao dịch.
  • Bảo mật thông tin, tra cứu và lưu trữ hóa đơn dễ dàng.
  • Tiết giảm chi phí giao dịch.
Hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp thuận tiện tra cứu

Hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp thuận tiện tra cứu

Đặc tính

  • Hóa đơn điện tử được ngân hàng cung cấp sau thời gian t+3 kể từ ngày phát sinh hóa đơn (t là ngày xác lập giao dịch).
  • Hóa đơn được phát hành với 2 định dạng .PDF, .xml và có chữ ký số của ngân hàng.
  • Chuyển đổi thành hóa đơn giấy có chữ ký và dấu xác nhận của ngân hàng khi Khách hàng có nhu cầu.
  • Hóa đơn điện tử chỉ được chuyển đổi 01 lần duy nhất.

Điều kiện

Biểu phí

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp?

Liên hệ ngay
Gợi ý thẻ

Thông tin của bạn