Nhờ thu nhập khẩu là dịch vụ của Sacombank giúp đáp ứng nhu cầu thanh toán quốc tế theo phương thức nhờ thu.

Đặc tính nổi bật

Nhanh chóng

Xử lý chứng từ chính xác trong 8 giờ làm việc

Đơn giản

Thủ tục thanh toán

Tài trợ

Thanh toán nhập khẩu

Tiện ích

 • Miễn phí tư vấn về nghiệp vụ xuất nhập khẩu.
 • Ưu tiên tài trợ nhập khẩu.
 • Giao dịch trực tuyến hiện đại.
Nhờ thu nhập khẩu của Sacombank, bảo đảm tiến độ thanh toán cho doanh nghiệp.

Nhờ thu nhập khẩu của Sacombank, bảo đảm tiến độ thanh toán cho doanh nghiệp.

Đặc tính

 • Sacombank tiếp nhận, thông báo bộ chứng từ (BCT) nhờ thu đến Khách hàng (Nhà nhập khẩu) và thực hiện thanh toán theo chỉ thị của ngân hàng nhờ thu.
 • Các loại hình nhờ thu:

Nhờ thu trả ngay: Khách hàng thanh toán ngay khi nhận BCT nhập khẩu để lấy hàng.

Nhờ thu trả chậm: Khách hàng chấp nhận thanh toán BCT/Hối phiếu có kỳ hạn và nhận BCT nhập khẩu để lấy hàng. Khách hàng sẽ thực hiện thanh toán vào ngày đến hạn.

Thủ tục

 • Khách hàng cung cấp tên, địa chỉ của Sacombank cho Nhà xuất khẩu.
 • Hợp đồng ngoại thương thể hiện phương thức thanh toán là nhờ thu.
 • Phương thức thực hiện:

Tại quầy: Quý Khách hàng vui lòng liên hệ điểm giao dịch gần nhất tại đây.

Trực tuyến: Quý khách hàng vui lòng đăng ký tài khoản tại đây.

Hỏi đáp

1

Các chi phí chúng tôi phải thanh toán cho dịch vụ này?

Khách hàng vui lòng tham khảo mức phí dịch vụ tại đây.

2

Doanh nghiệp có thể mua ngoại tệ để thanh toán bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu không?

Sacombank cung cấp dịch vụ bán ngoại tệ với tỷ giá cạnh tranh để thanh toán các bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu.

3

Khi đến nhận bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu từ ngân hàng, doanh nghiệp phải cung cấp các chứng từ gì?

Khách hàng vui lòng cung cấp:

 • Bản chính thông báo bộ chứng từ nhờ thu
 • Bản sao y hợp đồng thương mại
 • Hồ sơ mua ngoại tệ (nếu có)
 • Hồ sơ vay vốn (nếu có)

Chưa tìm được sản phẩm phù hợp?

Liên hệ ngay
Gợi ý thẻ

Thông tin của bạn