Thanh toán thương mại biên giới

tiết kiệm tích tài
tiết kiệm tích tài
Thanh toán thương mại biên giới
Thanh toán thương mại biên giới là dịch vụ hàng đầu dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc/Lào/Campuchia.

Đặc tính nổi bật

Nhanh chóng

Chuyển và nhận tiền

Thuận tiện

Nhiều điểm giao dịch biên giới

Ngoại hối

Dồi dào và cạnh tranh

Tiện ích

  • Giảm thiểu rủi ro về tỷ giá.
  • Miễn phí tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ chuyển tiền.
  • Được ưu tiên tài trợ xuất nhập khẩu.
Dịch vụ thanh toán thương mại biên giới - bảo đảm dòng tiền cho doanh nghiệp.

Dịch vụ thanh toán thương mại biên giới - bảo đảm dòng tiền cho doanh nghiệp.

Đặc tính

  • Đồng tiền thanh toán: VND, CNY, LAK, KHR, ngoại tệ tự do chuyển đổi.
  • Mục đích chuyển tiền phù hợp quy định quản lý ngoại hối, quy định vay trả nợ nước ngoài.

Hồ sơ

  • Lệnh chuyển tiền theo mẫu của Sacombank.
  • Chứng từ chứng minh mục đích chuyển tiền.

Hỏi đáp

1

Doanh nghiệp có thể mua CNY để thanh toán hàng hóa qua Trung Quốc không?

Sacombank cung cấp dịch vụ bán CNY cho các giao dịch thanh toán thương mại Việt Nam - Trung Quốc theo quy định Ngân hàng Nhà nước, Khách hàng cung cấp các hồ sơ chứng minh mục đích thanh toán phù hợp.

2

Doanh nghiệp có thể đến chi nhánh nào của Sacombank để mở tài khoản CNY?

Khách hàng có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của Sacombank để yêu cầu mở tài khoản, các điểm giao dịch này sẽ tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến chi nhánh ngân hàng biên giới của Sacombank để thực hiện mở tài khoản cho Khách hàng theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Chưa tìm được sản phẩm phù hợp?

Liên hệ ngay
Gợi ý thẻ

Thông tin của bạn