Sacombank cung cấp các dịch vụ thông báo L/C xuất khẩu, tư vấn lập bộ chứng từ, chuyển nhượng L/C,…

Đặc tính nổi bật

Nhanh chóng

Thông báo L/C

Miễn phí

Tư vấn lập chứng từ

Tài trợ

Trước và sau khi giao hàng

Tiện ích

 • Thông báo L/C trong thời gian ngắn nhất nhờ mạng lưới đại lý rộng khắp.
 • Nhận báo có nhanh chóng với chi phí hợp lý nhất.
 • Miễn phí tư vấn lập bộ chứng từ (BCT) hợp lệ.
 • Tài trợ và chiết khấu L/C xuất khẩu với tỷ lệ cao.
 • Giao dịch trực tuyến hiện đại.
Dịch vụ L/C xuất khẩu của Sacombank giúp doanh nghiệp nhận báo có nhanh chóng với chi phí hợp lý.

Dịch vụ L/C xuất khẩu của Sacombank giúp doanh nghiệp nhận báo có nhanh chóng với chi phí hợp lý.

Đặc tính

 • Khi nhận được L/C hoặc tu chỉnh từ ngân hàng phát hành, Sacombank kiểm tra tính xác thực của L/C hoặc tu chỉnh và thông báo đến Khách hàng.
 • Khách hàng xuất trình BCT tại Sacombank kiểm tra tính hợp lệ của BCT so với điều kiện của L/C và thông lệ quốc tế. Trong trường hợp nhận thấy BCT có những điểm không hợp lệ, Sacombank sẽ hướng dẫn Khách hàng hoàn thiện chứng từ nhằm đảm bảo khả năng đòi tiền từ ngân hàng phát hành.

Thủ tục

Khách hàng cung cấp thông tin của Sacombank cho Nhà nhập khẩu để yêu cầu ngân hàng phát hành L/C gửi đến Sacombank:

 • Mã số SWIFT: SGTTVNVX
 • Tên ngân hàng: SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

Hỏi đáp

1

Để Sacombank là ngân hàng thông báo L/C cho doanh nghiệp, chúng tôi cần làm gì?

 • Khách hàng vui lòng cung cấp thông tin của Sacombank cho Nhà nhập khẩu để ngân hàng phát hành L/C chuyển L/C đã được phát hành về Sacombank
 • Thông tin bao gồm:

Mã số SWIFT: SGTTVNVX

Tên ngân hàng: SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

2

Sau khi nhận được thông báo L/C từ Sacombank, doanh nghiệp có thể xuất trình bộ chứng từ tại ngân hàng khác không?

Khách hàng có thể xuất trình tại ngân hàng khác, tuy nhiên Sacombank nắm rõ thông tin L/C và tư vấn các điểm quan trọng trên L/C, do đó khi Khách hàng xuất trình tại Sacombank sẽ tiếp tục được tư vấn lập bộ chứng từ miễn phí.

3

Các chi phí doanh nghiệp phải thanh toán cho dịch vụ này?

Khách hàng vui lòng tham khảo mức phí dịch vụ tại đây.

Chưa tìm được sản phẩm phù hợp?

Liên hệ ngay
Gợi ý thẻ

Thông tin của bạn