Giải pháp bổ sung vốn lưu động trước giao hàng cho Khách hàng xuất khẩu theo phương thức L/C.

Đặc tính nổi bật

6 tháng

Thời gian tài trợ tối đa

Miễn phí

Tư vấn lập bộ chứng từ

Đảm bảo

Không tài sản đảm bảo

Tiện ích

  • Miễn phí tư vấn:

Các điều khoản đặc biệt, giảm rủi ro trong giao thương.

Lập bộ chứng từ hợp lệ.

  • Đáp ứng kịp thời nguồn vốn khi có thông báo L/C.
  • Chủ động nguồn tiền, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của doanh nghiệp bằng hình thức tài trợ L/C.

Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của doanh nghiệp bằng hình thức tài trợ L/C.

Đặc tính

  • Nhận tài sản đảm bảo bằng chính nguồn thu của thương vụ xuất khẩu.
  • Loại tiền tài trợ: VND, ngoại tệ.

Hồ sơ

  • Bản chính L/C xuất khẩu.
  • Hồ sơ thực hiện vay vốn theo hướng dẫn của ngân hàng.

Hỏi đáp

1

Doanh nghiệp có quyền thanh toán trước hạn đối với sản phẩm này không?

Khách hàng hoàn toàn có thể thanh toán trước hạn đối với sản phẩm này, theo đó khoản tiền thanh toán cho L/C xuất khẩu này sẽ được báo có đầy đủ cho Khách hàng khi bên nhập khẩu thanh toán.

2

Tỷ lệ tài trợ tối đa đối với sản phẩm này là bao nhiêu?

Tùy theo đánh giá uy tín, kinh nghiệm của từng Khách hàng, Sacombank sẽ thông báo chính thức tỷ lệ tài trợ tối đa trên trị giá L/C. Tỷ lệ phổ biến là 70%.

3

Sau khi nhận tài trợ L/C xuất khẩu từ Sacombank, khi có bộ chứng từ L/C xuất khẩu thì chúng tôi sẽ xuất trình cho ngân hàng nào?

Sacombank là ngân hàng sẽ nhận Bộ chứng từ xuất khẩu từ Khách hàng, kiểm tra và tư vấn Khách hàng điều chỉnh, hoàn thiện bộ chứng từ.

Chưa tìm được sản phẩm phù hợp?

Liên hệ ngay
Gợi ý thẻ

Thông tin của bạn