Sacombank cung cấp dịch vụ thu hộ tiền xuất khẩu, giúp Khách hàng nhận được tiền báo có nhanh nhất.

Đặc tính nổi bật

Đơn giản

Thủ tục thanh toán

Nhanh chóng

Quy trình xử lý

Tài chính

Ưu tiên tài trợ vốn

Tiện ích

  • An toàn, chính xác.
  • Khách hàng được ưu tiên tài trợ xuất khẩu.
  • Giao dịch trực tuyến hiện đại.
Nhờ thu xuất khẩu của Sacombank, bảo đảm tiến độ cho doanh nghiệp.

Nhờ thu xuất khẩu của Sacombank, bảo đảm tiến độ cho doanh nghiệp.

Đặc tính

  • Khách hàng xuất khẩu hàng hóa sử dụng phương thức thanh toán nhờ thu, chọn Sacombank là ngân hàng nhờ thu, chuyển bộ chứng từ đi nước ngoài nhờ thu hộ.
  • Nhà nhập khẩu thanh toán/chấp nhận thanh toán thì ngân hàng thu hộ mới trao bộ chứng từ cho Nhà nhập khẩu nhận hàng hoá.

Thủ tục

  • Khách hàng xuất trình bộ chứng từ xuất khẩu qua Sacombank.
  • Hồ sơ thỏa điều kiện về phòng chống rửa tiền của Sacombank.

 

Hỏi đáp

1

Khi doanh nghiệp chọn Sacombank là ngân hàng nhờ thu thì có lợi ích gì?

Khi lựa chọn Sacombank là ngân hàng nhờ thu, Khách hàng được miễn phí tư vấn và kiểm tra chứng từ. Ngoài ra, Sacombank thực hiện chiết khấu hối phiếu và bộ chứng từ nhờ thu với tỷ lệ chiết khấu cao.

2

Làm sao để bảo đảm cho các bộ chứng từ gửi đi nhờ thu nhận được thanh toán?

Về bản chất nhờ thu xuất khẩu không có sự cam kết thanh toán từ ngân hàng Nhà nhập khẩu, nếu Khách hàng mong muốn bảo đảm nhận được tiền thanh toán sau khi giao hàng và có bộ chứng từ, Khách hàng có thể lựa chọn dịch vụ L/C xuất khẩu để phù hợp hơn với nhu cầu.

3

Các chi phí doanh nghiệp phải thanh toán cho dịch vụ này?

Khách hàng vui lòng tham khảo mức phí dịch vụ tại đây.

Chưa tìm được sản phẩm phù hợp?

Gợi ý thẻ

Thông tin của bạn